Řád kempu Speak Out

1. Přijel(a) jsi na tento tábor, aby ses zdokonalil(a) v angličtině. Čím více příležitostí budeš mít na rozhovory v angličtině, tím větší pokroky můžeš udělat. Abys získal(a) z tohoto týdne co nejvíc, účastní se všech aktivit tábora a bez souhlasu vedoucího nevynechávej žádnou část programu.

2. Nevzdaluj se od kolektivu a bez svolení vedoucího neopouštěj areál Domova mládeže (DM) nebo místo společných aktivit, pokud nejsi plnoletý(á) a tvoji rodiče nepodepsali souhlas, že to můžeš udělat. I v případě, že máš povolení k opuštění areálu, ve večerních hodinách se venku pohybuj jen ve dvojici nebo ve větší skupině. Vždy informuj někoho z vedoucích, kam jdeš.

3. Noční klid začíná ve 23:00. Po této hodině zachovej ticho všude uvnitř DM (včetně pokojů, chodeb, umýváren) i v areálu DM, aby ti, kteří se chtějí vyspat, nebyli nikým rušeni (to se může týkat i jiných hostů ubytovaných v DM). Pokud si chceš dále povídat nebo hrát hry, můžeš k tomu využít prostory klubovny v přízemí, ale i zde dodržuj přiměřený klid.

4. Večerka je ve 24.00. V tuto chvíli jde každý do svého pokoje spát, všechna světla jsou zhasnutá.

5. Ohledně návštěv kluků na dívčích pokojích a naopak platí zásada „otevřených dveří“. Znamená to, že do 23:00 jsou tyto návštěvy možné, POKUD jsou dveře do pokoje otevřené. Po 23:00 nemohou být kluci na dívčích pokojích a naopak za žádných okolností.

6. V DM včetně venkovního areálu je zakázáno konzumovat a mít u sebe či na pokoji alkohol.

7. Kouření je zakázáno v celém areálu DM.

8. Drogy nejsou povolené nikde a nikdy.

9. Nepoškozuj zařízení DM, nepřesouvej nábytek. Udržuj čistotu a pořádek uvnitř i v celém areálu DM. Případné škody musíš před odjezdem z tábora uhradit.

10. Respektuj práva a názory ostatních účastníků tábora.

Pokud nebudeš dodržovat tato pravidla, můžeme tě požádat, abys z tábora odjel(a).